Защо Прекор

Fitness Made Personal” – Директно продължение на мисията на PRECOR

То служи за напомняне в какво се стремим да се превърнем , и защо сме различни от останалите в индустрията с професионално фитнес оборудване. Ние от ПРЕКОР целим