Серия Icarian®

FTS Glide – Кросоувър 1.35м

Максимум фитнес опции, на минимум площ , Съотношение на повдигане 2:1

FTS – Functional Training System / Кросоувър – 2.5м

Максимум фитнес опции, на минимум площ, Съотношение на повдигане 1:2

407B – Adjustable Cable Crossover / Кросоувър 4.5м

Максимум фитнес опции, на минимум площ

320 Dip-Chin Assist / Асистент

Максимум фитнес опции, на минимум площ

304 Pulldown / Машина за горен гръб

Максимум фитнес опции, на минимум площ

302 Longpull – Машина за среден гръб / долен скрипец

Максимум фитнес опции, на минимум площ