DPL0802 – Smith Machine / Смит машина

  • Discovery™ Series Plate Loaded Line Smith machine – Смит машина
  • Допълнителни стойки за дискове
  • 11 градусов наклон, който подпомага естественото движение  на тялото
  • Със своите 2.03см уредът предоставя безпроблемно влизане и извършване на желаното упражнение
  • Допустимо тегло – 272кг

Видео : ТУК

power rack