DPL0603 – Hack Squat / Хакен преса

  • Discovery Series Plate Loaded Hack Squat – Хакен преса
  • Уникалният дезайн, който елиминира натоварването на раменете
  • Подобреният дезайн на седалката поставя тялото в по-комфортна изправена позиция
  • По-добро натоварнане на бедрата, благодарение на правилното разпределение на тежеста
  • Максимална опора на тялото за конфортно изпълняване на упражнениe
  • Допълнителни стойки за дискове
  • Голяма пратформа с анти-плъзгащо се покритие

Видео : ТУК

power rack