DBR0702 – Vertical Knee-Up / Успоретка корем/гърди

  • The Discovery™ Series Vertical Knee-up – Успоретка корем/гърди , вертикализатор
  • Ергономичен дезайн
  • Двойно подсилена конструкция

power rack