DBR0611 – Half Rack / Половин клетка за клекове

  • Discovery™ Series Half Rack – Половин клетка за клекове
  • Допълнителни стойки за дискове
  • Стойка за набиране
  • Голяма спектър от упражнения
  • Опция за закрепване на два или повече уреда в система

power rack