Console P31 – LED / Конзола P31

  • Console P31 – LED / Конзола P31 – леснен за употреба LED дисплей който е фокусиран върху основните статистики.
  • Може да бъде използвана  с кардио уреди от серия – 700 / 800
  • Опция: Може да бъде в комбинация с Personal Viewing System (PVS)
  • Опция: Вградено управление на активите – при необходимост от диагностика или справка за статута на вашият уред, спестява време и главоболие!

power rack