407B – Adjustable Cable Crossover / Кросоувър 4.5м

  • The 407B Adjustable Cable Crossover – Кросоувър 4,5м
  • Уредът позволява извършването на широк спектър от упражнения
  • Две станции с регулируем меганизъм, свързващ елемент с лост за набиране с двоен захват
  • Магазини с тежести – 2 х 91кг

power rack