Пътеки

TRM761 – Treadmill / Бягаща пътека 761

Touchscreen Конзола P62

TRM 885 – Treadmill / Бягаща пътека 885

Touchscreen Конзола P82

TRM 865 – Treadmill / Бягаща пътека 865

Touchscreen Конзола P62

TRM 835-Treadmill – Бягаща пътека 835

LED конзола P31

TRM 781 – Treadmill / Бягаща пътека 781

Touchscreen Конзола P82

TRM 731-Treadmill – Бягаща пътека 731

LED конзола P31

TRM 731- Interval Treadmill – Бягаща пътека 731 интервал

LED конзола P30i interval

TRM 681 – Treadmill / Бягаща пътека 681

Touchscreen Конзола P82

TRM 661 – Treadmill / Бягаща пътека 661

Touchscreen Конзола P62

TRM 631 – Treadmill / Бягаща пътека 631

LED конзола P30